KWK Wujek

 
BARBÓRKA NA WUJKU

NAJPIERW POKŁON ŚWIĘTEJ BARBARZE

Zgodnie z wielowiekową tradycją swoje świętowanie 4 grudnia górnicy kopalni oraz byli już pracownicy i emeryci  rozpoczęli od pokłonu patronce św. Barbarze. Kierownictwo kopalni, poczty  sztandarowe, delegacje mundurowe, ale także wielu pracowników indywidualnie uczestniczyło w tym dniu w mszach świętych odprawianych w śląskich kościołach. Msze w intencji górników naszej kopalni oraz ich rodzin celebrowane były między innymi w bazylice o. franciszkanów w Katowicach – Panewnikachj,  kościele Trójcy Przenajświętszej w Rudzie śląskiej, w świątynii p.w. Świętej Rodziny przy ulicy Kossak – Szczuckiej i w przykopalnianej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach – Brynowie. Po tej ostatniej uczestnicy prowadzeni przez zakładową orkiestrę dętą przemaszerowali pod Pomnik Krzyż, gdzie zostały złożone kwiaty i odprawiona  modlitwa za górników kopalni zabitych w tym miejscu przed 35 laty. Barbórkowy pochód zatrzymał się jeszcze na chwilę przed cechownią kopalni, aby jego reprezentanci mogli w kaplicy św. Barbary pokłonić się przed wizerunkiem patronki.

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI

Miejscem głównych uroczystości były tradycyjnie sale w domu kultury. Po wprowadzeniu sztandaru kopalni i odśpiewaniu górniczego hymnu zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć górników kopalni Wujek i byłej kopalni Śląsk, którzy na przestrzeni ponad stu lat odeszli na wieczna szychtę.Listę gości tegorocznych obchodów barbórkowych w naszej kopalni otwierał prezydent Katowic Marcin Krupa i wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Obaj złożyli życzenia i gratulacje dla górników Wujka. Okręgowy Urząd Górniczy reprezentowali: zastępca dyrektora Dariusz Gągorowski oraz nadinspektor Przemysław Kotniewicz, a kierownictwo Katowickiego Holdingu Węglowego wiceprezes zarządu ds. produkcji Bronisław Gaj i członek rady nadzorczej Krystyna Wierzba.W prezydium obok gospodarza, dyrektora Michała Paprotnego zasiadł także gość szczególny, kontradmirał Krzysztof Jaworski – dowódca 3. Flotylli Okrętów, który z Gdyni przyjechał z kilkoma swoimi współpracownikami oraz z gorąco oklaskiwanym w części artystycznej obiadu jubilatów, zespołem wokalnym marynarki wojennej.Dyrektor Paprotny witając wszystkich przybyłych odniósł się do etosu pracy i górniczej tradycji. W tym kontekście przypomniał, że połączone przed ponad dziesięcioma laty kopalnie Wujek i Śląsk wniosły do wspólnego gospodarstwa nie tylko wartości materialne, ale także ogromny i bezcenny bagaż historii kilku górniczych pokoleń, sukcesów, które były ich udziałem, ale także towarzyszącym im  dramatom i tragediom. Na zakończenie dyrektor Paprotny odniósł się do dnia dzisiejszego. Możemy z dumą podsumować dobiegający końca rok – powiedział – obniżyliśmy znacząco koszty i wydobyliśmy więcej niż zakładał plan, i to węgla, który dzięki dobrej jakości sprzedaje się na pniu.Gorącego powitania doczekali się także od aktualnego włodarza kopalni byli dyrektorzy: Franciszek Wszołek, Marian Filipek, Witold Parysiewicz, Zdzisław Farmas i Stanisław Lasek, a także proboszczowie: o. Alan Rusek z parafii p.w. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach oraz ks. Ireneusz Tatura, proboszcz przykopalnianej parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach – Brynowie. Warto w tym miejscu przypomnieć że wzniesiony dla uczczenia pamięci zastrzelonych górników kościół, często zwany też kościołem na Wujku, albo po prostu wujkowym kościołem, obchodzi w tym miesiącu 25. rocznicę poświęcenia.

ODZNACZENIA I HONORY

Po odczytaniu przez prowadzącego okolicznościowych życzeń skierowanych w dniu świętej Barbary do górników przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i sekretarza stanu Grzegorza Tobiszowskiego, rozpoczęła się ceremonia wręczania odznaczeń i wyróżnień.  Pierwsi odbierali je pracownicy, którzy postanowieniem prezydenta RP zostali odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę.Kolejni wyróżniani to ratownicy, uczestnicy pamiętnej, trwającej 59 dni akcji ratowniczej w Ruchu Śląsk, wiosną ubiegłego roku. Mirosław Czerwiński, Sebastian Ludwig, Piotr Obłój , Marcin Zając i Adrian Żmurko zostali odznaczeni nadanymi postanowieniem prezydenta RP Medalami za Ofiarność i Odwagę. W kolejności 25 pracowników odebrało najwyższe odznaczenie resortowe, czyli nadaną przez Ministra Energii odznakę „ Zasłużony dla górnictwa RP”.Długa, bo prawie pięćdziesięcioosobowa, była grupa pracowników wyróżnionych odznaką „Zasłużony pracownik kopalni Wujek”.

 ZGODNIE Z TRADYCJĄ

W górniczą tradycję od dziesiątków lat wpisane jest uroczyste nadawanie honorowych szpad górniczych, a także dyplomów i odznak za 25 – lecie pracy zawodowej. Honorowe szpady górnicze podczas widowiskowej ceremonii nadania odbierało z rąk „starej strzechy” 33 pracowników, a 25 – lecie pracy zawodowej świętowało 107 osób. Okolicznościowe odznaki wręczał im dyrektor Michał Paprotny oraz naczelny inżynier , Mariusz Domin.

ZNAKOMITA ZABAWA

Już po tradycyjnym obiedzie jubilatów z koncertem dla odznaczonych i wyróżnionych górników naszej kopalni wystąpił Zespół Wokalny Klubu Marynarki Wojennej Riviera. Były melodyjne marynarskie szanty, ale także  nasza śląska „Szła dzieweczka do laseczka”. Zespół żegnany przez salę owacją na stojącą został zmuszony do wielokrotnych bisów.