Aktualności KHW

WNP.pl - Górnictwo

Gazetka kopalniana


Gazetka holdinguAudycja radiowa

Certyfikaty

Licznik odwiedzin

KWK "Wujek" - Informacje kontaktowe z kopalnią
CENTRALA TELEFONICZNA Ruch "Wujek" (32)2085000
CENTRALA TELEFONICZNA Ruch "Śląsk" (32)2448000
KANCELARIA GŁÓWNA (32)2085504
FAX (32)2515507
GŁÓWNY DYSPOZYTOR RUCHU Ruch "Wujek" (32)2085500
GŁÓWNY DYSPOZYTOR RUCHU Ruch "Śląsk" (32)2448500

Symbol działu Stanowisko Telefon
D Dyrektor
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Sekretariat
(32)2085601
(32)2085600
DT Naczelny Inżynier,
I Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Sekretariat
(32)2085511
FAX (32)2085811
(32)2085510
DEH Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno - Handlowych
Sekretariat
(32)2085671
FAX (32)2085680
(32)2085670
DAP Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno - Pracowniczych
Sekretariat
(32)2085621
FAX (32)2085716
(32)2085620
DGK Główny Księgowy (32)2085678
TG Kierownik Działu Robót Górniczych
Główny Inżynier Górniczy
Z-ca kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Ruch "Wujek"
Sekretariat
(32)2085511
(32)2085515
TG-S Kierownik Działu Robót Górniczych
Główny Inżynier Górniczy
Z-ca kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Ruch "Śląsk"
Sekretariat
(32)2448516
(32)2448515
DBH Kierownik Działu BHP i Szkolenia, Główny Inżynier ds, BHP i Szkolenia, Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem (32)2085503
TOT Kierownik Działu Tąpań i Obudowy,
Główny Inżynier ds. Tąpań i Obudowy
FAX
(32)2085724
(32)2085815
TMG Kierownik Działu Miemiczo-Geologicznego,
Główny Inżynier ds. Mierniczo-Geologicznych
(32)2085535
TW Kierownik Działu Wentylacji, Główny Inżynier Wentylacji
Ruch "Wujek"
(32)2085517
TW-S Kierownik Działu Wentylacji, Główny Inżynier Wentylacji
Ruch "Śląsk"
(32)2448517
TJP Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej,
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej, Jakości Produkcji i Zbytu
Sekretariat
(32)2085705
FAX (32)2085405
(32)2085572
TEM Kierownik Działu Energomechanicznego,
Główny Inżynier Energomechaniczny
Sekretariat
(32)2085875
FAX (32)2085253
(32)2085545
TIP Kierownik Działu Inwestycji, Przygotowania i Ekonomiki Produkcji,
Główny Inżynier Inwestycji, Przygotowania i Ekonomiki Produkcji
(32)2085522
EMS Dział Marketingu, Sprzedaży i Windykacji Należności FAX
(32)2085497
(32)2085581
DDO Kierownik Działu Organizacji Zarządzania FAX
(32)2085711
(32)2085653
EU Kierownik Działu Umów (32)2085541
EZ Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej FAX
(32)2085632
(32)2085640

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez E-m@il. Wystarczy kliknąć na animowaną ikonkę pod wybranym adresem e-mail i natychmiast otworzy się Twój program pocztowy aby wysłać wiadomość. Zapraszamy.Wyślij email
Wyślij email