KWK Wujek

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Izba Pamięci Kopalni „Wujek”

muzeum

16 grudnia 2011 roku została zawarta umowa w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Katowice. W umowie obie strony zobowiązały się do prowadzenia instytucji kultury Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, jako wspólnej instytucji kultury dwóch organizatorów. Jednym z zadań Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności jest prowadzenie ekspozycji, zwanej powszechnie Muzeum Izbą Pamięci Kopalni Wujek.

            Przekazany pod ekspozycję budynek (stojący obok Pomnika Krzyża, przy skrzyżowaniu ulic Józefa Gallusa i Wincentego Pola) kopalnianego magazynu odzieżowego ma ponad stuletnią historię. Przed II Wojną Światową w tym budynku napełniano karbidem lampy górnicze, w późniejszych latach służył jako magazyn odzieży roboczej, a 16 grudnia 1981 roku stał się niemym świadkiem tragicznych wydarzeń. To prawdopodobnie z rampy tego budynku padły śmiertelne strzały w kierunku górników z Kopalni Wujek. Zakończony wieloletni proces i wizja lokalna udowodniły, że kilku członków plutonu specjalnego obserwowało przebieg pacyfikacji właśnie z tego miejsca.