KWK Wujek

Barbórka – Dzień Górnika

barbara

 

Barbórka – Górnicze Święto

Święta Barbara – Patronka Górników

Obrazy Patronki na naszej kopalni

 

Obrazy Patronki na naszej kopalni.

W wielu kopalniach znajdują się kaplice pod wezwaniem świętej Barbary lub umieszczano jej wizerunek w cechowni. Przy obrazie lub figurze świętej zapalano świece i modlono się przed pracą. Modlitwę i pieśni zaczynał jeden spośród najstarszych w braci górniczej:

” Święta Barbórko, panno i męczenniczko nasza,
Proś za nas, módl się za nas.
Do Jezusa Pana przyczyniaj się za nas,
Aby nam raczył odpuścić wszystkie nasze złości,
A po tym nas przyjął do wieczności. Amen. ”
 

Na naszej kopalni mamy dwa obrazy Św. Barbary mieszczące się na cechowniach obydwóch ruchów kopalni. Poniżej przedstawiamy ich zdjęcia

barwbars