KWK Wujek

karczma

 

Wskazania dla uczestników Spotkania Gwarków

Przykazania dla uczestników Spotkania Gwarków

Przyrzeczenie uczestników Spotkania Gwarków

Obrzęd skoku przez skórę

Pieśń rozpoczynająca Karczmę Piwną

Babski Comber

 

 Wskazania dla uczestników Spotkania Gwarków

             1. Spotkanie Gwarów jest tradycyjną kontynuacją zwyczajów i obrzędów, którym
                 hołdowali i hołdują górnicy od czasów zamierzchłych po dzień dzisiejszy.
                 Spotkanie gwarków jest tradycją nawiązującą do spotkań górników, którzy
                 po ciężkiej i znojnej pracy ” w podziemnym czarnym świecie ” gromadzili się,
                 by przy kuflu piwa szukać wytchnienia w niefrasobliwym , a nawet frywolnym
                 dialogu, kraszonym pieśnią.
             2. Spotkanie Gwarków – to nie knajpa piwna choć tak określa go potoczna nazwa.
                 Zasadniczą treścią tego spotkania nie stanowi zalewanie piwem brzucha, ale
                 jego pozytywne wartości wynikające z formy i treści tego zwyczaju.
             3. Młody inżynier lub technik „Fuchs” uczestniczy w Spotkaniu Gwarków –
                 biesiadujący wraz ze Starymi Strzechami, poczytuje sobie to zaproszenie za
                 zaszczyt i wyróżnienie. Formy koleżeństwa, braterskiej równości, spoufalanie
                 wprowadzone do dialogu przez Stare Strzechy nie stanowią dla Fuchsów
                 podstawy do takich form dialogu, które byłyby zaprzeczeniem należnego
                 szacunku dla wieku, doświadczenia i zasług Starej Strzechy
             4. Spotkanie Gwarków – to społeczność dobrze zorganizowana i wysoce
                 zdyscyplinowana. Władzę „absolutną” stanowi „Wysokie i w Sprawach
                 Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium”, akceptowane w części nieoficjalnej
                 ( przez aklamację pieśnią: „Wstępuj, Wstępuj Prezesie mój” ). Uczestnicy
                 biesiady podzieleni są na dwie odrębne „Ławy Piwne”, z których jedna nosi
                 nazwę „Ławy Wyższej”, a druga zaś „Ławy Niższej”.
                 Władzę nad Ławami sprawuje Kontrapunkty, powołani przez Wysokie
                 Prezydium. Wysokie Prezydium powołuje ponadto Kantorów, oddzielnie dla
                 obu Ław, którzy troszczą się by pieśń towarzyszyła zgromadzonym przez cały
                 okres spotkania, by między innymi była przedmiotem rywalizacji między obu
                 Ławami. Wysokie Prezydium nagradza i karze za dobrze lub źle wykonaną
                 pieśnią. Stosowane kary są zbiorowe lub indywidualne.
             5. Członek Ławy Piwnej ma prawo prosić o głos. Może go otrzymać lub nie.
                 Prosząc o glos członek Ławy Piwnej zwraca się każdorazowo do swego
                 Kontrapunktu w formie: „Rogo vocem pro me” (proszę o głos dla mnie).
                 Z kolei prośbę tę Kontrapunkt może (ale nie musi) wnieść do Wysokiego
                 Prezydium, które postanowieniem „habeas” (masz), udziel lub „non habeas”
                 ( nie masz, nie udzielam) dopuszcza do głosu lub nie.
                 „Non habeas. Sedeas ad magnam cupas” ( Nie zezwalam. Siedź na dużych
                 czterech literach) jest ostrzeżeniem, bardziej rygorystyczną formą zakazu
                 zabierania głosu.
                 Gadulstwo, samowolne zabieranie głosu jest surowo karane. Kara: wypicie
                 kufla wody z solą, wypicie kufla wody z mydłem, zakaz zabierania głosu na
                 spotkaniu i inne. Zdrowa satyra, dowcipna anegdota, żarty i cięty dowcip –
                 mile widziane, słuchane i nagradzane.
                 Nagrody dodatkowe kufel piwa, ogólna aprobata uczestników spotkania,
                 pieśń na cześć nagradzanego, wyrażenie uznania osobistego przez Wysokie
                 Prezydium, odznaczenie Medalem Piwosza.
             6. Program spotkania obejmuje część oficjalną i nieoficjalną.
                 Pierwsza z nich ma charakter poważny choć dopuszcza zarówno pieśń jak i
                 nie frywolne dowcipy dowcipy. W części oficjalnej odbywa się tradycyjny
                 Skok przez Skórę.
                 Część nieoficjalna, frywolna lecz zdyscyplinowana, stanowi konglomerat
                 dowcipu, krasomówstwa, satyry przeplatywanych pieśnią.
             7. Program spotkania toczy się nieustannie w formie rywalizacji między obiema
                 Ławami. Organizowane są konkursy w postaci dobrego wykonania pieśni,
                 dobrego i dobrze opowiedzianego dowcipu, szybkiego wypicia „buta piwa” itp.
                 Zwycięzcy mogą być nagradzani, a zwyciężani karani przez Wysokie Prezydium.
                 Dbaj o dobre imię i reputację swojej Ławy Piwnej. Bądź zdyscyplinowany i
                 aktywny w zbiorowym śpiewie, żarcie i dowcipie.
             8. Wysokie Prezydium choć dysponuje władzą absolutną, choć „Nieomylne”
                 ( w sprawach piwnych ) – jest „śmiertelne” i może być obalone. Spontaniczna
                 pieśń „do d… z tym Prezydium” obala starą władzę a słowa pieśni „Wstępuj,
                 Wstępuj Prezesie mój” powołuje nową.
                 Strzeż się źle zorganizowanego „Zamachu stanu” bo jeśli przegrasz zmagania
                 z Wysokim Prezydium kara jaka Cię spotka może przejść do potomności.
             9. Zaufaj Starym Strzechom i uwierz, że kontrola Twojej trzeźwości przed
                 wejściem na dostojne Spotkanie Gwarków znajduje pełne uzasadnienie.
                 Trzeźwe i godne Twoje zachowanie warunkuje powodzenie tej pięknej i starej
                 tradycji.
                 Przyczynisz się walnie do jej kultywowania trzeźwością i zdyscyplinowaniem.
           10. Fuchsy, którzy łamiąc dyscyplinę zepsują zabawę Starym Strzechom i Kolegom
                 narażają się na dalsze doszkolenie, niestety już na drodze dyscyplinarnej.