KWK Wujek

karczma

 

Wskazania dla uczestników Spotkania Gwarków

Przykazania dla uczestników Spotkania Gwarków

Przyrzeczenie uczestników Spotkania Gwarków

Obrzęd skoku przez skórę

Pieśń rozpoczynająca Karczmę Piwną

Babski Comber

 

Obrzęd skoku przez skórę

Pasujący uderza szpadą w beczkę, w którą następnie wskakuje pasowany.

– Pasujący, którym jest Lis-Major pyta:
” NAZWISKO I IMIĘ ”

Pasowany podaje swoje nazwisko i imię

– Pasujący: JAKA TWOJA NARODOWOŚĆ
– Pasowany: POLSKA
– Pasujący: SKĄD POCHODZISZ
– Pasowany: PODAJE MIEJSCE URODZENIA
– Pasujący: JAKIEŚ UKOŃCZYŁEŚ SZKOŁY?
– Pasowany: PODAJE JAKIE SZKOŁY (UCZELNIE) UKOŃCZYŁ
– Pasujący: GDZIE ZDOBYŁEŚ PRAKTYKĘ GÓRNICZĄ?
– Pasowany: PODAJE KOPALNIĘ
– Pasujący pyta: CZY CHCESZ WSTĄPIĆ W SZLACHETNY STAN
DOZORU GÓRNICZEGO ( W SZLACHETNY STAN
GWARKÓW?)
– Pasowany: PRAGNĘ TEGO.

Jeden z przedstawicieli Starej Strzechy podaje pasowanemu kufel z piwem:
” NO TO POKRZEP SIĘ I SKACZ ”

– Pasowany: pije piwo i skacze przez skórę.
Następnie Stara Strzecha przykłada skórę pasowanemu.
– Pasowany: klęka na prawe kolano przed Lis_majorem.

Lis-Major pasuje w lewe ramię i mówi:
PRZYJMĘ CIĘ W SZLACHETNY STAN DOZORU GÓRNICZEGO
( W SZLACHETNY STAN BARCI GWARKÓW ) – podaje mu rękę.

Dyrektor – Stara strzecha składają gratulacje nowo pasowanemu Gwarkowi