KWK Wujek

karczma

 

Wskazania dla uczestników Spotkania Gwarków

Przykazania dla uczestników Spotkania Gwarków

Przyrzeczenie uczestników Spotkania Gwarków

Obrzęd skoku przez skórę

Pieśń rozpoczynająca Karczmę Piwną

Babski Comber

 

  Przykazania dla uczestników Spotkania Gwarków

1. Pamiętaj, że uczestniczenie w Spotkaniu Gwarków należy poczytać sobie za
wielki zaszczyt i wyróżnienie.
2. Dbaj o dobre imię i reputację swojej Ławy Piwnej. Walnie pomoże Ci w tym
dyscyplina, dobry śpiew i cięty dowcip.
3. Szanuj Stare Strzechy i ufaj Starym Strzechom.
4. Bądź posłuszny swojemu Kontrapunktowi i wykonaj ściśle jego polecenia.
5. Pijąc piwo czyń to z należytym szacunkiem dla tego napoju i niech Ci służy
na zdrowie i poprawia stale Twój humor i samopoczucie!
6. Wszelkie pochwały i nagrody udzielane przez Wysokie a w Sprawach
Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium – Tobie i Twojej Ławie, kwituj
radością wyrażoną w przyśpiewkach i zawołaniach.
7. Wszystkie kary wymierzone Ci przez Wysokie a w Sprawach Piwnych Nigdy
Nieomylne Prezydium przyjmuj z należytą pokorą i nie uważaj ich za dopust
Boży, lecz jako dobry środek wychowawczy, który przyniesie kiedyś Tobie i
i barci górniczej należyty pożytek.
8. Bądź dowcipny i wesoły, ale nigdy nie wulgarny.
9. Nie obrażaj się, gdy w piosenkach czy w dowcipach koledzy z przeciwnej
Ławy Ci dopieką.
10. Szanuj i darz Wysokie a w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium
zaufaniem i szacunkiem gdyż jest ono Twoją władzą i dba o Twoje dobro i
dobre piwo dla Ciebie.