KWK Wujek

W hołdzie górnikom Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach oraz Kopalni Węgla Kamiennego „Śląsk” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, którzy zginęli na stanowiskach pracy, oddali życie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne:

9zwujka

Odeszli na wieczną szychtę podczas pełnienia obowiązków pracowniczych, szczególnie zaś ofiarom katastrofy górniczej, jaka miała miejsce
w Ruchu „Śląsk” kopalni „Wujek” 18 września 2009 roku:

gornicy2

pomnik